yeni bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis siteleri deneme bonusu izmir kombi servisi casino siteleri iddaa siteleri bahis siteleri izmir web tasarım drone çekimi

YEMLER VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

Bölümün temel amacı; ülke ölçeğinde hayvansal üretimin başta gelen konularından birisi olan hayvan besleme alanında karşılaşılan sorunları çözmek ve hayvan besleme alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunabilecek araştırma projeleri planlamak ve yürütmektir. Bölümün diğer amaçları ise şu şekilde sıralanabilir;

In situ ve özellikle in vitro gibi kolay, ucuz ve etkin yem değerlendirme yöntemlerinin araştırmalarda kullanılmasını sağlamak.

•Hayvanların rasyonlarını oluşturan yem hammaddelerinin besin maddeleri kapsamlarını, besleme değerlerini ve organizmada ne ölçüde değerlendirildiklerini belirlemek; bu bilgiler ışığında uygun yem bileşimlerini ve besleme yöntemlerini ortaya koymak amacıyla araştırmalar yürütmek.

•Alternatif yem kaynaklarının belirlenmesi ve farklı kaba yem muhafaza yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

•Yemler ve hayvan besleme alanında üniversiteler, diğer kamu kurumları ve özel sektör ile ortak araştırma projeleri yürütmek.

•Yürütülen araştırmalardan elde edilen bulguları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yayım örgütü ve diğer yayım araçlarıyla üreticilere ulaştırmak.

Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuvarı ve Yem Hazırlama Ünitesi bölüme bağlıdır. Enstitüde mevcut hayvanların yem gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimleri karşılayacak besleme programlarının hazırlaması bölümün görevleri arasındadır.

Yemler ve Hayvan Besleme Bölümünde Yürütülen Araştırma Projeleri

•Aspir Tohumu Küspesinin Yem Değerinin İn-Situ Yöntemle Saptanması ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları (TAGEM-GY-03-11-04-106)

•Ruminant Beslemede Kullanılan Bazı Yemlerin Gaz Üretim Tekniği ve Naylon Kese Tekniği İle Saptanan Sindirilebilirlikleri Arasındaki İlişkiler (TAGEM-GY-01-11-73-050)

•Süt Karma Yemlerinde In Vivo ve In Vitro Olarak Saptanan Enerji ve Protein Değerlerinin Karşılaştırılması (TAGEM-GY-11-07-113)

•Bazı Organik Yemlerin Yem Değerinin Belirlenmesi (TAGEM-HAYSÜD-05-06-01-03

•Balya Silajı Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi (TUBİTAK-105G086)

Enstitümüz, ülkesel ve Güney Marmara bölgesinde büyükbaş, küçükbaş ve küçükevcil hayvancılık konularında temel ve stratejik araştırmalar yaparak hayvanlardan elde edilen verimleri ıslah ve yetiştirme araştırmaları ile geliştirmek, yün ve yapağı kalitesini iyileştirmek, çayır mera amenajmanı, yem bitkileri, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetik kaynaklarını korumak, organik hayvancılık, hayvan barınakları ve refahı ile sosyoekonomik araştırmaları yaparak, hayvancılık konusunda veri toplama, değerlendirme ve biyoteknolojinin hayvancılık araştırmalarında kullanılması amacı ile çalışma konuları kapsamında laboratuar imkanlarını geliştirmek, literatür temin etme, eğitim yaptırma ve yayın yapmak görevleri arasındadır.

Enstitümüz ülkesel görev alanı kapsamında ülkenin tamamı ile bölgesel görev alanı içinde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla illerinde bu görevleri yerine getirirken çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda üniversite, ilgili hayvancılık kurumları ve özel sektör kuruluşları çok disiplinli araştırma projeleri ile hayvancılık sorunlarına farklı çözümler geliştirmek amacını hedeflemektedir.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*


PowerBy: Korkmaz ERDOĞAN - Resimler ve Yazılar İzinsiz Kullanılamaz Aksi Halde Tüm Hakları Saklıdır. - 2020